Onderwijsvernieuwing, de toekomst

Wat is voor kinderen de meest nuttige kennis, zijn de meest nuttige vaardigheden om over 20 jaar een goed bestaan op te kunnen bouwen in de maatschappij?

Als je er vanuit gaat dat de (basis)school zorgt voor het opleiden van kinderen om te kunnen overleven in de maatschappij zou bovenstaande vraag er een moeten zijn waar je je mee bezig houdt.

Wat er nu echter gebeurt is het volgende; de kleuterklassen bereiden de kinderen voor op groep 3, groep 8 bereidt de kinderen voor op de middelbare school. Het voortgezet onderwijs bereidt de kinderen voor op de vervolgopleiding. De vervolgopleiding leert de kinderen een vak waarmee geld verdient kan worden. Waarom moet je geld verdienen? Juist, om een goed bestaan op te kunnen bouwen in de maatschappij. Het gekke vind ik altijd dat bij elke schakel opgedane vaardigheden worden afgeleerd. Kleuters kunnen heel goed met weektaken werken, maar in groep 3 gaat alles klassikaal. In groep 8 heb je ze geleerd samen te werken maar op de middelbare school moet alles weer zelfstandig.

De laatste jaren keert de schakel zich om. Het voortgezet onderwijs past zich aan op het hogere onderwijs, groep 8 past zich aan aan de middelbare school. En de kleuterklassen passen zich aan op groep 3. Wat gebeurt er nu dus, juist; voorschoolse educatie.


Een vraag die bij mij altijd blijft opspelen; past de maatschappij zich aan op het onderwijs of vice versa. Oftewel; maakt de school de maatschappij, of maakt de maatschappij de school. Ik denk het laatste gezien de eeuwige achterstand van de scholen op de maatschappij. De maatschappij verandert en daar wil/ moet het onderwijs in meegaan.


Vandaar de vraag; moeten we als onderwijs niet het voortouw nemen? Hoe kunnen we als school het voortouw nemen en de kinderen opleiden tot burgers die we in 2030 nodig hebben. Tjah, dat is erg lastig. Ten eerste, we weten niet wat er te wachten staan. Ten tweede je geeft onderwijs in het jaar 2010 met de huidige waarden en normen. Wat we nu belangrijk vinden onderwijzen we de kinderen. Maar heb je je wel eens de vraag gesteld of het wel nodig is om te kunnen spellen in 2030? En rekenen? Wat te denken van alle feitenkennis zoals topografie en de bouw van planten en dieren? Is dat allemaal nog wel nodig tegen de tijd dat we in het jaar 2030 leven? Daarnaast valt er steeds meer te leren. Er worden op alle gebieden steeds meer dingen ontdekt en komt er nieuwe stof in de boeken. Denk alleen al aan de ontdekking van levensvormen op basis van arsenicum i.p.v. fosfor. Dat heb ik nooit geleerd, maar moet de huidige maatschappij er wel 'bij' leren. Er is dus meer stof om te leren. Vandaar ook weer de voorschoolse educatie. Als er steeds meer te leren valt in dezelfde periode kom je klem te zitten. Wanneer is er teveel om te leren en wat gaan we dan doen? Al in de brugklas een richting kiezen? Bijvoorbeeld biologie. Dan heb je veel meer tijd om alles wat te maken heeft met biologie te leren. Maarja, dat vergt wel weer een andere indeling van de basisschool. Ik zeg niet dat dit de oplossing is, maar probeer mensen wel aan het denken te zetten.


Wat als het over 20 jaar overbodig is om te werken omdat alles in overvloed is. Wat doe je dan? Gaan de kinderen nu niet naar school om uiteindelijk hun eigen brood te verdienen? Wat als het brood niet meer verdient hoeft te worden? Ook dit is een uiterste, maar sta er eens 2 minuten bij stil en stel het je eens voor. Dat is dan toch wel een behoorlijke schok voor het onderwijs.Onderwijsvernieuwing start bij het loslaten van al het bestaande en bij het kijken naar de toekomst. Wat is er nodig in de toekomst om te overleven? Hoe kan het onderwijs daarop inspringen. Denk daarbij in zwart/ wit en kies uiteindelijk voor een grijze oplossing.


Dat ICT daarbij de belangrijkste rol speelt lijkt me duidelijk.