1. Visie van de school creëert eenduidigheid

Zorg voor een goede visie op leren en op ICT en leren. Dit heb ik niet altijd in saamhorigheid gedaan. Eigenlijk zou dat wel moeten, maar zeker in Singapore is er simpelweg geen tijd om drie visie bijeenkomsten te organiseren. Wel deed ik surveys met leerkrachten/MT/leerlingen, had ik 1;1 gesprekken met andere coordinatoren en nam ik de oude schoolplannen door op zoek naar missie/visie. Vanuit daar maak ik een draft versie die ik voorleg aan het team. Er wordt uiteraard al snel instemmend geknikt. Zaak is dus om deze visie levendig te houden en in alles wat je doet, zegt, traint, implementeert de visie terug te laten komen. Ik kan nu na drie jaar zeggen dat we over hetzelfde praten als we het hebben over ICT en leren.


2. Duidelijkheid in je takenpakket

Zorg dat je taken op papier staan en duidelijk zijn voor jezelf en het management van je school. Hiermee voorkom je scheve gezichten als je een keertje niet opstaat als een smartboard niet werkt. Ik ben aangenomen om ICT vanuit onderwijskundig perspectief te verbeteren. Daarbij ontkom ik niet aan technische zaken regelen of verbeteren. Ik ben geen techneut en het ligt niet binnen mijn takenpakket om technische problemen op te lossen, daar hebben we iemand anders voor. Toch is deze scheidslijn voor collega's niet altijd helder en zichtbaar. En daar doe ik zelf aan mee, ik kan het vaak wel even snel oplossen, dus waarom niet, collega's zijn er zo blij mee... Dit gevoel slaat om wanneer er bepaalde zaken van je verwacht worden en je die niet doet omdat het een technisch probleem is. Zorg dus dat verwachtingen bij alle partijen kloppen bij de taken die je hoort te doen.


3. Zoek je netwerk ook buiten school

Als ICT-coordinator kan het soms eenzaam zijn. Ik heb een zeer specifieke rol die niet zomaar kan worden overgenomen door elke willekeurige leerkracht, ik heb jarenlang ervaring opgedaan, heb diverse trainingen gevolgd en heb bepaalde kennis en vaardigheden die anderen niet perse ook hebben. Zo kan ik ook niet zomaar de rol van SCL- of IPC coordinator overnemen. Het probleem is echter dat ik de enige ben met deze rol. Het 'bedenken' en uitvoeren van schoolplannen maakt dat erg lastig. Je kan moeilijk sparren met iemand, en er zijn weinigen die je behoeden voor een fatale fout die je in je blinde vlek niet gezien hebt. Bouw daarom een netwerk op met gelijkgestemden. Daar kan je je ideeën ventileren of feedback vragen op een idee dat je hebt. Je kan uiteraard bij de school-next-door kijken, of op internet blogs volgen, linkedin groepen zoeken en twitterconnecties maken. Zoek ook eens naar connecties uit andere landen, in Engeland of USA gaat het er heel anders aan toe dan in Nederland, dit zorgt soms voor een frisse blik op problemen.


4. Investeer in het management van de school

De leidinggevende partij aan je zijde hebben is een must voor een goede uitvoer van je schoolplan. Ook binnen de 4-in-balans monitor en andere onderzoeken blijkt dat leiderschap essentieel is voor de uitvoer van een plan op school. Uiteraard staat daar ook jouw eigen leiderschap ter discussie, gedraag jij je ook als een leider die helpt de schoolplannen tot een goede uitvoer te brengen? Ik bespreek regelmatig het schoolplan met het management, gevraagd en ongevraagd. Ik wil graag dat ze ervan doordrongen zijn en dat het bij hen hoog op de agenda staat, gevraagd, of ongevraagd. Ook daarbij geldt dat de specifieke kenmerken en eigenschappen van de rol van ICT coordinator soms missen bij een directeur of manager van een school.


5. Maak een schoolplan en een jaarplan dat haalbaar is

Of je nu grote sprongen wilt maken of stapje voor stapje. Zorg dat alles van tevoren op papier staat en gecommuniceerd is naar alle stakeholders. Daarbij geldt dat alles tot 1 jaar vooruit zeer gedetailleerd beschreven staat (doelen, succescriteria, enz), en voor de jaren daarna minder specifiek benoemd kan worden. Jaarlijks wordt er geëvalueerd op de doelen en de succescriteria. Daarbij stimuleer ik leerkrachten ook hun persoonlijk ontwikkelplan in te zetten om de ICT doelstellingen te behalen. Na een jaar wordt het tweede jaar, de evaluatie van leerkrachten meenemend, verder ingevuld. Het schoolplan beslaat in totaal vier jaar en inhoudelijk is 4 keer een jaarplan te vinden.